O nás

Jak již název napovídá, jsme spolek (dříve občanské sdružení) sdružující občany z různých koutů naší země, jimž není lhostejný osud našich hor, jejich krásné přírody, krajinného rázu včetně původních staveb, horských stezek.

Hlavním posláním či cílem spolku je především ochrana přírody - ochrana životního prostředí, ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech, tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické, ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny, ochrana původních staveb, jejich záchrana a obnova, pomoc při jejich údržbě, popř. provozu (nikoliv však generování zisku), péče o území zejména horských oblastí, jejich čistotu a v neposlední řadě osvětová činnost v oblasti vymezených činností.

Naše činnost

V současné době se orientujeme především na záchranu některých původních staveb, z nichž nejznámější je Sokolská bouda v Krkonoších. Snažíme se přimět vlastníka k obnově této unikátní stavby, jedné z největších samonosných dřevěných konstrukcí v Evropě, popřípadě zajistit prostředky na její odkup a následnou rekonstrukci.

Také nám není lhostejný osud centra nejznámějšího horského městečka, jež chce developer zcela změnit a zbavit jej tak historicky cenných budov. Nebráníme se citlivým úpravám, odstranění socialistických nevzhledných přístaveb, avšak zásadně nesouhlasíme s tím, aby byly zbourány budovy vytvářející genius loci tohoto místa.

Zabýváme se též poradenskou, výchovnou a osvětovou činností. Pořádáme besedy a diskuzní fóra na téma ochrany přírody a krajiny našich hor a životního prostředí obecně. Máte-li zájem o diskuzi či besedu, velmi rádi se s vámi setkáme.

V rámci výchovné činnosti pořádáme tábory jak příměstského, tak i ubytovacícho typu. Opět pro Vás připravujeme příměstské fakultní tábory v Praze, horské tábory v Krkonoších a také víkendové tábory a další akce pro děti. Více informací získáte v sekci Tábory.

Pro letošní a příští rok jsme si též dali za cíl zpříjemnit návštěvníkům hor jejich toulky vhodně umístěnými odpočívadly zpestřenými různým drobným zařízením na hraní pro děti i dospělé.

Letos budeme pořádat také akce zaměřené na úklid nepořádku po turistech. Nevydáme se na Sněžku, ale pomůžeme tam, kde se chodí méně a také méně uklízí.

Pro dosažení našich cílů jsme připravili oboustraně výhodnou formu spolupráce pro firmy, instituce a širokou veřejnost. Při zakoupení tohoto poukazu přispějete na naši činnost a od nás získáte pobyt na horách. Více v sekci Vouchery.

Naše hory jsou krásné a zaslouží si péči a pomoc – i tu vaši.

Sponzoři

Touto formou bychom rádi poděkovali:

RESTARURACE VENTURA PUB - EVROPÁK                                                   PNEUCENTRUM Karlovy Vary - Bohatice

Rad's Baguettes                                                                                                    Salon Kubsová & Kučera

LB s.r.o.                                                                                                                                                                  SPORTSTUDIO PRIMA s.r.o.

AUTO ONDREJCSIK                                                                                           ÚČETNÍ FIRMA s.r.o.

FRAPE FOODS s.r.o.

Tiskárně Gaven s.r.o.                                                                                         

  

Levné knihy a.s.

CinemArt

Šikland - Svět, který Vás baví

Projekt Tábory pro všechny je spolufinancován za podpory Statutárního města Karlovy Vary.

 

 

 

 

 

 

 

Template downloaded from FreeThemes4all.com
Design by Tomáš Bařtipán